Juanjo's Bit

Only The Young

Begravas

När man talar om begravning så blir många av oss lite obekväma då livets slutskede inte alls är något som vi tycker om att möta. Men vad kan man då göra för att lindra denna smärta som ibland dyker upp? Jo, man kan försöka komma ihåg att personen inte längre lider och helt enkelt har slutat leva, döden är motsatsen till livet och så enkelt är det. Sedan är det bra att minnas personen och hela tiden ha med honom eller henne i sitt hjärta, alltså i sina tankar och minnen för att på det sättet inte glömma bort personen i fråga. Ja, dessa tips har hjälpt många under årens gång med detta känsliga ämne.