Juanjo's Bit

Only The Young

utvecklare

En utvecklare, vad är det? Är det kanske någon som arbetar med personlighetsutveckling, eller kanske fortbildning på personalnivå? Är det någon som jobbar med barn eller utvecklingsstörda? Eller är det något helt annat? Hmm, vad kan det vara? Om jag skulle hoppa fallskärm skulle jag definitivt vilja ha en utvecklare med mig, en fallskärmsutvecklare alltså. Det skulle vara en grej som ser till att fallskärmen utlöser och vecklar ut sig. En nykläckt fjäril behöver också ett slags utvecklare, d v s något som ser till att vingarna vecklas ut. Men en utvecklare kan också syssla med data.